Palvelut

Tampereen kaupungin palvelut

Koilliskeskus tarjoaa Koillisen alueen asukkaille kirjasto-, nuoriso- sekä äitiys- ja lastenneuvolapalveluita, lapsiperheiden kotipalvelua ja monipuolista neuvontaa. Lisäksi Koilliskeskuksessa tarjotaan satunnaisesti erilaisia muita palveluja, kuten nuorten asumisneuvontaa.

Kirjasto

Koillisen alueen kirjastoihin kuuluvat Koilliskeskuksen lisäksi Messukylän, Kämmennimen ja Terälahden kirjastot. Omatoimikäyttö mahdollistaa Kämmennimen ja Terälahden kirjastoille laajat aukiolot.

 

Koilliskeskuksen kirjasto- ja tietopalvelut tarjoavat iloista ja asiantuntevaa palvelua, kiinnostavan ja napakan kirja- ja lehtikokoelman e-aineistoineen ja tietokantoineen sekä ajanmukaiset tilat ja laitteet. Kirjaston eloisassa ilmapiirissä voi viettää aikaa, nauttia tapahtumista ja näyttelyistä ja tavata ystäviä. Itsenäinen työskentely onnistuu mukavissa ja suojaisissa työskentelysopissa.

 

Kirjasto palvelee kaikkia, ja erityisesti huomioimme palvelut lapsiperheille, nuorille ja ikäihmisille. Kirjastossa järjestetään satutunteja, lasten tapahtumia ja kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia. Päiväkotien ja koulujen kanssa teemme yhteistyötä ja tarjoamme muun muassa kirjastonkäytön- ja tiedonhaunopetusta sekä kirjavinkkausta.

Nuorisopalvelut

Tampereen kaupungin nuorisopalvelut tarjoavat palveluita itäisellä alueella pääsääntöisesti 9–17-vuotiaille nuorille. Toimipisteitä ovat Koilliskeskus sekä Kämmenniemen nuorisokeskus Teiskossa. Työ sijoittuu pääsääntöisesti nuorten vapaa-aikaan tarjoamalla muun muassa tukea, toimintaa, mahdollisuutta vaikuttaa ja aikuisen läsnäoloa. Työmme pyrkii ennakoivaan toimintaan.

 

Nuorisopalveluiden työtehtäviin kuuluvat nuorisotilatyön lisäksi kohdennettu työ, tapahtumatoiminta ja yhteistyö Koillisen alueen sekä Koilliskeskuksen muiden toimijoiden kanssa. Olemme tarvittaessa yhteydessä myös lasten ja nuorten koteihin. Nuorisopalvelut pyrkivät tarjoamaan alueen lapsille ja nuorille matalan kynnyksen palveluita ottamalla kunkin yksilön tarpeet huomioon ja painottamalla osallisuuden merkitystä työssä.

Neuvola

Koilliskeskuksen äitiys- ja lastenneuvolassa toimii terveydenhoitajia, jotka tarjoavat neuvola-asetuksen mukaisia palveluita jatkumoperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että sama terveydenhoitaja hoitaa perhettä raskauden ajasta lapsen kouluikään asti. Terveydenhoitajien työpareina toimivat neuvolalääkärit. Koillisella alueella toimivat myös Kämmenniemen, Linnainmaan ja Takahuhdin neuvolat.

 

Äitiys- ja lastenneuvolat palvelevat perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana sekä lapsiperheitä aina kouluikään asti. Tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä terveys ja edistää koko perheen hyvinvointia ja terveitä elintapoja. Lapsen terveen kehityksen esteet pyritään tunnistamaan ja poistamaan mahdollisuuksien mukaan. Neuvolassa rohkaistaan vanhempia luottamaan omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa.

Lapsiperheiden tiimipalvelu KEINU

Suurelta osin pienten lasten perheet voivat hyvin ja heille riittää tavanomaiset terveydenhoitajan ja lääkärin tapaamiset. Perhe voi kuitenkin kohdata haastavia elämäntilanteita, kuten väsymistä, uupumista, sairautta, mielenterveysongelmia, työttömyyttä, parisuhdeongelmia, päihteiden käyttöä tai väkivaltaa, jolloin perheillä on mahdollisuus saada tukea neuvolasta useammin. Perheenjäsenten halutessa moniammatillinen KEINU-tiimi auttaa löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö tarjoavat varhaista tukea tamperelaisille perheille. Kotipalvelun ja perhetyön työntekijät auttavat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä ja auttavat perheiden arjessa selviytymistä.

 

Perhetyöhön voi ottaa yhteyttä asiakas itse tai lapsen, nuoren ja perheen kanssa toimiva työntekijä, kun tarvitaan

  • tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseen,
  • apua perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen,
  • erityistä tukea lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi,
  • apua lapsen tai nuoren kotiintuloajoista ja vapaa-ajanviettotavoista tai
  • sopimiseen tukea koulunkäynnin sujumiseen.