Palvelut

Tampereen kaupungin palvelut

Koilliskeskus tarjoaa Koillisen alueen asukkaille kirjasto-, nuoriso- sekä äitiys- ja lastenneuvolapalveluita, lapsiperheiden kotipalvelua ja monipuolista neuvontaa. Lisäksi Koilliskeskuksessa tarjotaan satunnaisesti erilaisia muita palveluja, kuten nuorten asumisneuvontaa.

Kaupungin palvelut

AUKIOLOAJAT

Kirjasto

Koilliskeskuksessa kirjasto tarjoaa iloista ja asiantuntevaa palvelua, kiinnostavan ja napakan kokoelman e-aineistoineen ja tietokantoineen eloisassa ilmapiirissä. Kirjasto palvelee kaikkia, ja erityisesti huomioimme palvelut ja tapahtumat lapsiperheille, nuorille ja ikäihmisille.

Nuortentila Muru

Nuortentila Murussa on tarjolla toimintaa alueen 9–17-vuotiaille nuorille. Nuorisopalvelut pyrkivät tarjoamaan lapsille ja nuorille matalan kynnyksen palveluita ottamalla kunkin yksilön tarpeet huomioon ja painottamalla osallisuuden merkitystä.

Neuvolapalvelut

Koilliskeskuksen äitiys- ja lastenneuvola palvelee perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana sekä lapsiperheitä aina kouluikään asti. Tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvä terveys ja edistää koko perheen hyvinvointia ja terveitä elintapoja.

Lapsiperheiden kotipalvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö tarjoavat varhaista tukea tamperelaisille perheille. Kotipalvelun ja perhetyön työntekijät auttavat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä ja tukevat perheiden arjessa selviytymistä.

Kaupalliset palvelut