Alueraha

Vuoden 2019 alueraha yhdistetään osallistuvan budjetointin määrärahaan vuonna 2020

UUSI OSALLISTUVA BUDJETOINTI KÄYTTÖÖN VUONNA 2020

Vuonna 2020 erillistä aluerahaa ei ole jaossa, vaan alueraha on yhdistetty uuteen osallistuvan budjetoinnin määrärahaan.  Osallistuvan budjetoinnin 450 000 euron raha jakautuu alueittain (koillinen, kaakko, keskusta, etelä, länsi). Osallistuvan budjetoinnin rahalla halutaan edistää tamperelaisten lasten ja nuorten hyvinvointia.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään.

Vaikuttamaan pääsee kolmessa eri vaiheessa:

Ideointivaiheessa kuka tahansa voi ehdottaa lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä ideoita. Ehdotukset jätetään osallistuvan budjetoinnin verkkosivulle, missä ne ovat kaikkien nähtävänä.

Työpajavaiheessa osallistujat jalostavat ideoista suunnitelmia äänestystä varten. Työpajoihin ovat kaikki tervetulleita.

Äänestysvaiheessa jokaisella 12 vuotta täyttäneellä tamperelaisella on käytössään kaksi ääntä, jotka hän voi vapaasti antaa parhaille ehdotuksille. Äänestämään pääsee osallistuvan budjetoinnin verkkosivulla. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan.

Lisätietoa Tampereen kaupungin sivuilta Osallistuva budjetointi

Koillisen alueverkostolla oli vuonna 2019 käytettävissä 4 000 euron suuruinen alueraha.  Aluerahalla tuettiin alueen yhteisöllistä ja osallistujille maksutonta ja tilapäistä toimintaa, kuten tapahtumia, näyttelyitä, aluejulkaisuja tms.

  • Vuoden 2019 aluerahan hakuaika oli 7.1.- 27.1.2019. Hakemuksia tuli 29 kpl, joiden yhteissumma oli 16 610 euroa.
  • Koillisen alueen hakemukset esiteltiin ja käsitellään kaikille avoimessa alueverkostossa tiistaina 19.2. klo 17-19.
  • Paikalla alueverkoston tapaamisessa oli parisenkymmentä asukasta. Paikalla olevat hakijat esittelivät hakemuksensa, muutoin aluekoordinaattori esitteli hakemuksen. Hakemuksista syntyi vilkasta keskustelua ja useiden vaiheiden jälkeen saatiin linjattua aluerahan saajat ja summat. Karsintaa täytyi tehdä aika paljon, koska jaettava summa oli niin pieni suhteessa hakemusten määrään. Ulkopuolelle tällä kertaa jäi yhteensä yhdeksän hakijaa. Osalla katsottiin olevan taustalla vahva taustatoimia, johon voi tukeutua. Lisäksi karsittiin kirppis/siivous/roskatalkootapahtumia. Ajateltiin, että siistimistalkoisiin voisi saada rahoitusta ympäristönsuojeluyksikön avustuksesta.
  • Aluerahan käytöstä päätöksen teki hyvinvointipalveluiden johtaja Taru Kuosmanen alueverkoston esityksen pohjalta.