Alueraha Osallistuva budjetointi

Vuoden 2019 alueraha yhdistetään osallistuvan budjetointin määrärahaan vuonna 2020

UUSI OSALLISTUVA BUDJETOINTI KÄYTTÖÖN VUONNA 2020

Vuonna 2020 erillistä aluerahaa ei ole jaossa, vaan alueraha on yhdistetty uuteen osallistuvan budjetoinnin määrärahaan.  Osallistuvan budjetoinnin 450 000 euron raha jakautuu alueittain. Jokaiselle alueelle (koillinen, kaakko, keskusta, etelä, länsi) on korvamerkitty 70 000 euron summa ja koko kaupungille 100 000 euroa.  Osallistuvan budjetoinnin rahalla ideoidaan vuoden 2020 aikana, miten lasten ja nuorten hyvinvointia voitaisiin lisätä.

Mun Tampere -osallistuva budjetointi käynnistyy huhtikuussa hyvinvoinnin parantamisideoiden keräämisellä. Syksyllä ideoista jalostetaan työpajoissa valmiita suunnitelmia, joista toteutuvat äänestyksessä menestyneet.

Vaikuttamaan pääsee kolmessa eri vaiheessa:

Ideointivaiheessa 15.4. – 15.5. kuka tahansa voi ehdottaa lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä ideoita. Ehdotukset jätetään osallistuvan budjetoinnin verkkosivulle, missä ne ovat kaikkien nähtävänä. Alueverkostoissa on myös tilaisuuksia huhtikuussa.

Työpajavaiheessa osallistujat jalostavat ideoista suunnitelmia äänestystä varten. Työpajoihin ovat kaikki tervetulleita.

Äänestysvaiheessa jokaisella 12 vuotta täyttäneellä tamperelaisella on käytössään kaksi ääntä, jotka hän voi vapaasti antaa parhaille ehdotuksille. Äänestämään pääsee osallistuvan budjetoinnin verkkosivulla. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan.

Kun ideoista siirrytään käytäntöön vuonna 2021, Tampereen kaupunki toteuttaa ideat itse tai yhteistyökumppanin avustuksella

Lisätietoa Tampereen kaupungin sivuilta Osallistuva budjetointi

Lisätietoa katso diasarja  Avustusinfo, osallistuva budjetointi, joukkorahoitus syksyllä_ koillisen alueverkoston diat 1_ 2020

VUODEN 2019 ALUERAHA. Koillisen alueverkostolla oli vuonna 2019 käytettävissä 4 000 euron suuruinen alueraha.  Aluerahalla tuettiin alueen yhteisöllistä ja osallistujille maksutonta ja tilapäistä toimintaa, kuten erilaisia lasten ja koko perheen tapahtumia, retkiä, luentoja, kotiseutukävelyitä, aluekuorojen esiintymisiä ym. Tapahtumiin osallistui kaikkiaan n. 4 000 henkilöä

  • Vuoden 2019 aluerahan hakuaika oli 7.1.- 27.1.2019. Hakemuksia tuli 29 kpl, joiden yhteissumma oli 16 610 euroa. Koillisen alueen hakemukset esiteltiin ja käsitellään kaikille avoimessa alueverkostossa tiistaina 19.2. klo 17-19.