Alueverkosto

Tule mukaan koillisen alueverkoston toimintaan

Alueverkostossa osallistut alueen ja alueen palveluiden kehittämiseen sekä aluetta koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Se voi koota ja tarjota kokemustietoa alueelta, antaa kannanottoja ja näkemyksiä valmistelussa oleviin asioihin sekä tehdä aloitteita.

Alueverkosto on alueen virallinen kanava, joka toimi kaupungin kumppanina. Se on avoin ja yhteinen alueellisen osallistumisen ja kehittämisen,  ei-hallinnollinen foorumi. Siinä kohtaavat alueen kumppaneina asukkaat, järjestöt, yritykset ja kaupungin henkilöstö.

Alueverkosto tekee myös esityksen vuosittain hakemusten perusteella jaettavasta aluerahasta . Jaettava alueraha on suuruudeltaan 4 000€ ja on tarkoitettu yhteisölliseen toimintaan.

Katso lisää Infoa 2019 aluerahasta

ALUEVERKOSTON TAPAAMISET KEVÄT 2019

Alueverkosto ti 15.1.2019 klo 17-19, Täyttä elämää! Seniori-ilta. Tule kuulemaan ja keskustelemaan ikäihmisten palveluista.

Alueverkosto ti 19.2.2019  klo 17-19, tapaamisessa esitellään käsitellään aluerahakemukset ja tehdään ehdotus niiden jakamisesta.

Alueverkosto ti 19.3.2019 klo 17-19, tapaamisessa esitellään Kauppi-Niihaman alueen käytön suunnitelmia, joita ovat olleet tekemässä myös  asukkaat, yhdistykset ja yritykset.

Alueverkosto  to 4.4.2019 klo 17-19, esitellään Koilliskeskuksen yleissuunnitelma – paikalla kaavotuksen asiantuntijoita

Alueverkosto ma 13.5. klo 17-19, teema avoin

Lisätietoja: koillisen alueen aluekoordinaattori Ulla Jantunen, puh. 050 591 1674, ulla.jantunen@tampere.fi