11.12.2019 Osallistuva budjetointi

Koillisen alueilta oli keskiviikkona 11.12. klo 17-19, Koilliskeskuksessa, kokoustila Kivessä. 

Paikalla oli kaikkiaan 19 henkilöä. Tilaisuuden esiteltiin osallistuvaa budjetointia ja käytiin keskustelua. Lisäksi tilaisuudessa oli työpaja, jossa ideoitiin osallisituvan budjetoinin digialustaa, viestintää, äänestysmenettelyä ym.

 Illan ohjelma

17:00 – 17:15 Aloitus + Ulla Majamaa kertoo kulttuuripalveluiden kaupunginosayhdistysten avustuksista. Linkki kaupungin sivustolle Kulttuurin tekijöille
17:15 – 17:30 Osallistuva budjetointi-esitys, Lilli Siikasmaa ja Jari Mäkeläinen/Tampereen kaupunki/strategiayksikkö Linkki esitykseen Tampereen osallistuva budjetointi_alueverkosto 2019

17:30 – 18.45 Työpaja, palvelumuotoilutsto Hellon
18:45 – 19:00 Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus

 Digitaalisen osallisuusalusta kehittäminen

 • Tilaisuudessa oli työpaja liittyen osallistuvan budjetoinnin digialustaan.
 • Tampereen kaupunki on kehittämässä kaikille kuntalaisille yhteisen digitaalisen osallisuusalustan, jossa tamperelaiset voivat yhdessä ideoida, keskustella ja vaikuttaa yhteisiin asioihin.
 • Työpaja toteutettiin kahden hengen tiimeillä ja tulokset esiteltiin aina 15 min välein toisille.
 • Työpajassa ideoitiin erilaisia viestintäkanavia, tapaamisten järjestelyjä, saavutettavuutta kaikille, idoiden esittämisalustaa, äänestysmenettelyä ym.
 • Työpaja järjestettiin yhdessä palvelumuotoilutoimisto Hellonin kanssa.

 Osallistuva budjetointi vuonna 2020

 • Vuonna 2020 osallistuvaa budjetointia kokeillaan 450 000 euron määrärahalla, joka jakautuu alueittain (koillinen, kaakko, keskusta, etelä, länsi)
 • Aluerahan jakaminen yhdistetään vuonna 2020 osallistuvan budjetoinnin määrärahaan
 • Tulossa digialusta ideoiden keräämistä varten – avoin nettisivu, jossa ideat esillä kaikkien nähtävillä
 • Työpajoja ideoiden jalostamiseen
 • Jokaisella yli 12-vuotiaalla tamperelaisella olisi käytössään kaksi ääntä parhaille ehdotuksille
 • Eniten ääniä saaneet toteutetaan, kaupunki vastaa toteutuksesta
 • Ensimmäisenä vuonna kokeilu kohdennetaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja pahoinvoinnin ehkäisyyn. Ehdotukset voivat kytkeytyä teemaan hyvin monilla eritavoilla
 • tampere.fi/osallistuvabudjetointi